Reklamační řád

 

Reklamační řád Salmax.cz vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Přečtěte si prosím podrobné závazné informace.
 
Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje objednatel podpisem faktury, kupní smlouvy, nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

 

Kontrola

Objednatel je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod Salmax.cz. Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat internetový obchod Salmax.cz, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.
 
Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kopletní, s průvodní dokumentací a v originálním obalu. U software a audiopomůcek s požadavkem vrácení kupní ceny v zákonné lhůtě musí datový nosič v obalu s neporušenou pečetící známkou.

Reklamace zásilek Salmax.cz může být uplatněna pouze na adrese dodavatele:
Marta Kloudová
Stráň 3
36001 Karlovy Vary - Sadov
info@salmax.cz

Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží:

- poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
- s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
- mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené atd.)
- bez doložení původu nákupu
- bez aktivačních a licenčních klíčů
- poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo zásadami správného použití či skladování
- zboží poškozené neodborným servisním zásahem

 

Reklamace, jak postupovat?

Snažíme se být Vám, zákazníkům pokud možno co nejblíže. Dobře víme z vlastních zkušeností, a zná to asi každý, jak nepříjemné je uplatňovat na nějaké zboží reklamaci. Pokud se už ale nějaký problém vyskytne, např. Vám nedošlo zboží úplně v pořádku, nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosím podle instrukcí uvedených v pravé části této stránky. Usnadníte nám práci a Vaše reklamace bude vyřízena mnohem rychleji:

- zboží došlo v porušeném obalu. V takovém případě, je lepší zásilku nepřevzít, nebo spolu s přepravcem zásilku prohlédnout, zda je kompletní a v neporušeném originálním obalu. V každém případě je však přepravce povinnen na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce a s tímto dokladem. Zboží neposílejte k nám, reklamace se musí uplatnit do 24 hod. od převzetí a pokud nejprve pošlete zásilku k nám, je to špatně a Salmax.cz Vám takovou reklamaci neuzná. Informujte nás jak reklamace na dopadla nebo stačí i informace, že vůbec k něčemu takovému došlo a my se budeme snažit celou záležitost urychlit k Vaší maximální spokojenosti.

- zboží došlo v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozené dopravou. Zboží zašlete k nám na výše uvedenou adresu, kde reklamaci posoudíme a do 30ti dnů se k ní vyjádříme. Většinou však mnohem rychleji.

- zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj provozní vada. Pokud objevíte na zboží vadu (i postupem času), prověřte podle nákupního dokladu, zda je zboží v záruce (funkční záruka je zpravidla 24 měsíců pokud není uvedeno jinak), pokud je zboží v záruce, zašlete jej s kopií dokladu o koupi na adresu naší firmy. Pokud se vyskytnou chyby ve funkci software, specifikujte je na info@salmax.cz. Co máte přiložit k zásilce zaslané k reklamaci k nám a další informace najdete v níže uvedeném odstavci. Opět zde platí 30ti denní lhůta na vyřízení reklamace a opět je to většinou o dost rychleji.

 

Popis správně zaslané reklamace

Připravte si prosím daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím. Zabalte vadné zboží do původního obalu (pokud je k dispozici) a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku, u software i aktivační a licenční klíče.

Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady pečlivě zabalte a obálku nebo balík řádně označte. Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na naši výše uvedenou adresu.
 
Náklady na dopravu reklamace do sídla Salmax.cz nese v případě uznání reklamace dodavatel. Riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou nese objednatel. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zásilku pojistit.

Salmax.cz vyřídí Vaši reklamaci nepozději do 30 dnů.


Tyto podmínky vstupují v platnost dne 28. prosince 2014.
 
Tyto podmínky vydává Salmax.cz.


Zahradní fontány a pokojové fontánky pro krásný domov. | Magazín o bydlení a stylu na www.bydleniastyl.cz